Cheap Flights To Skiathos

Skiathos Airport

Airport Code: JSI
Latitude: 39.1686111
Longitude: 23.5008333
Airport Map of Skiathos JSI
Bristol > Skiathos
Depart: 3rd Aug 2016 0700 > 1245
Return: 10th Aug 2016 1345 > 1650
£241.62 pp inc taxes
Manchester > Skiathos
Depart: 20th Jul 2016 0600 > 1145
Return: 27th Jul 2016 1245 > 1605
£255.62 pp inc taxes
Manchester > Skiathos
Depart: 11th Sep 2016 1315 > 1855
Return: 18th Sep 2016 1955 > 2310
£267.61 pp inc taxes
East Midlands > Skiathos
Depart: 24th Jun 2016 1215 > 1750
Return: 8th Jul 2016 1850 > 2205
£276.61 pp inc taxes
London Stansted > Skiathos
Depart: 23rd Sep 2016 0700 > 1225
Return: 30th Sep 2016 1325 > 1510
£287.61 pp inc taxes
Newcastle > Skiathos
Depart: 15th Jul 2016 0805 > 1345
Return: 22nd Jul 2016 1445 > 1810
£288.61 pp inc taxes
Birmingham > Skiathos
Depart: 12th Jul 2016 1305 > 1835
Return: 26th Jul 2016 1935 > 2115
£303.63 pp inc taxes
Birmingham > Skiathos
Depart: 13th Sep 2016 1305 > 1835
Return: 20th Sep 2016 1935 > 2115
£324.63 pp inc taxes
London Luton > Skiathos
Depart: 8th Jul 2016 0605 > 1120
Return: 15th Jul 2016 1220 > 1350
£327.63 pp inc taxes
London Luton > Skiathos
Depart: 24th Jun 2016 0605 > 1120
Return: 1st Jul 2016 1220 > 1350
£342.63 pp inc taxes
London Gatwick > Skiathos
Depart: 24th Jun 2016 1220 > 1745
Return: 1st Jul 2016 1845 > 2020
£344.63 pp inc taxes
London Gatwick > Skiathos
Depart: 23rd Sep 2016 0535 > 1135
Return: 30th Sep 2016 1225 > 1530
£367.13 pp inc taxes
London Stansted > Skiathos
Depart: 8th Jul 2016 0700 > 1225
Return: 15th Jul 2016 1325 > 1510
£376.62 pp inc taxes
Newcastle > Skiathos
Depart: 9th Sep 2016 0805 > 1345
Return: 16th Sep 2016 1445 > 1810
£387.61 pp inc taxes
London Luton > Skiathos
Depart: 23rd Sep 2016 0605 > 1120
Return: 30th Sep 2016 1220 > 1350
£388.63 pp inc taxes
Manchester > Skiathos
Depart: 28th Jun 2016 0715 > 1300
Return: 12th Jul 2016 1400 > 1550
£398.63 pp inc taxes
London Stansted > Skiathos
Depart: 12th Aug 2016 0700 > 1225
Return: 19th Aug 2016 1325 > 1510
£406.61 pp inc taxes
Newcastle > Skiathos
Depart: 24th Jun 2016 0805 > 1345
Return: 1st Jul 2016 1445 > 1810
£420.63 pp inc taxes
Manchester > Skiathos
Depart: 16th Aug 2016 0715 > 1300
Return: 23rd Aug 2016 1400 > 1550
£463.63 pp inc taxes
London Luton > Skiathos
Depart: 19th Aug 2016 0605 > 1120
Return: 26th Aug 2016 1220 > 1350
£464.63 pp inc taxes
London Gatwick > Skiathos
Depart: 19th Aug 2016 1220 > 1745
Return: 26th Aug 2016 1845 > 2020
£468.63 pp inc taxes
East Midlands > Skiathos
Depart: 12th Aug 2016 1215 > 1750
Return: 19th Aug 2016 1850 > 2205
£494.63 pp inc taxes
East Midlands > Skiathos
Depart: 22nd Jul 2016 1215 > 1750
Return: 29th Jul 2016 1850 > 2205
£494.63 pp inc taxes
London Gatwick > Skiathos
Depart: 24th Jul 2016 1210 > 1740
Return: 3rd Aug 2016 1455 > 1630
£533.62 pp inc taxes
Birmingham > Skiathos
Depart: 24th Jun 2016 0710 > 1240
Return: 1st Jul 2016 1340 > 1520
£548.63 pp inc taxes
Birmingham > Skiathos
Depart: 2nd Aug 2016 1305 > 1835
Return: 9th Aug 2016 1935 > 2115
£620.63 pp inc taxes